Personuppgiftspolicy

Allmänt

DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, (Apollo) värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Apollo. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, EUs integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Apollo är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Apollo är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på Apollos webbplatser, mobilapp och andra kommunikationssystem kopplade till Apollo.

Dataskyddsombud

Apollo har utsett ett Dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Apollos Dataskyddsombud nås på följande e-postadress: dataskyddsombud@apollo.se , eller via vanligt brev som skickas till: DER Touristik Nordic AB, Att: ”Dataskyddsombud”, Box 45439, 104 31 Stockholm.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta Apollo om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kan kontakta oss på info@apollo.se Du kan också kontakta oss via kundtjänst på apollo.se alternativt besöka vår fysiska butik.

Hur vi samlar in information om dig?

Direkt från dig. Vi samlar in information om dig som du lämnar när du exempelvis bokar en resa, tilläggstjänst, vid personlig kontakt på våra destinationer eller vid event, när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en tävling, svarar på enkäter/undersökningar, ställer en fråga på Apollos kund- och supportforum, e-postar, ringer eller tar kontakt med Apollos kundtjänst.

Genom din användning av våra webbplatser och vår app. Vi samlar in information i form av ditt användande av tjänsten när du använder vår webbplats eller någon annan digitaltjänst från oss. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Via vår app samlar vi in anonym teknisk information så som hur länge appen använts och vilka sidor som ses för att kunna utveckla och förbättra appen. Läs mer i vår cookiepolicy.

Från tredje part. Vi samlar in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer i resesällskapet, t.ex. om du har bokat via en återförsäljare eller om en person genomför en bokning där du ingår eller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter till Apollo.

Vilken information samlar vi in?

Apollo samlar in följande information för de ändamål vi beskriver nedan:

Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata exempelvis.

Bokningsinformation: Bokningsnummer, reseinformation (destination, resedatum mm), information om köp (vald betallösning, genomfört köp m.m.) och eventuell köp av tilläggstjänster som exempelvis transfer och utflykter.

Hälsoinformation: Information om din hälsa som du lämnar själv, t.ex. sjukdomar eller funktionshinder. Genom att lämna uppgifter om din hälsa och samtycker till behandling av dem, godkänner du att vi använder din hälsoinformation för att administrera och leverera den resetjänst du beställt.

Användarinformation: Information om din enhet såsom t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar även in information om hur du interagerar med Apollo t.ex. hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig, läs mer i vår cookiepolicy om insamlingar vi gör för att förbättra din användarupplevelse.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Apollos tjänster. Apollo behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

För administration och leverans av resetjänst
Apollo behandlar dina personuppgifter för administration och leverans av resetjänst, d.v.s. för att kunna fullgöra avtalet med dig. I detta ingår bland annat att ställa ut resedokument, administrera hotell- och flygbokningar, tilläggstjänster, utflykter på destinationerna, genomföra betalningar och administrera eventuella ändringar inför och under din resa.

För att erbjuda kundvård
Vi kan använda dina personuppgifter när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller till exempel reklamationer för att ge dig den kundvård du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi behandlar dina personuppgifter, så som ditt namn och bokningsnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din resa.

För utskick och tillhandahållande av information
Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka bokningsbekräftelse, viktig information inför och under din resa, erbjudanden kopplade till resan, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och betalningspåminnelser.

Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation används också till att skicka en kundundersökning till dig efter resan för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår resetjänst. Kundundersökningen är frivillig att delta i och genomförs i samarbete med Reevo.

Dina personuppgifter kan lagras i Apollos app om du har valt att logga in med det bokningsnummer och lösenord du fått av oss. Syftet med appen är att tillhandahålla information om din bokning, så som erbjudanden, utflykter, tips och kartor som är aktuella för just din resa. Vår app kan laddas ner och användas utan att du lämnar någon personlig information om dig själv.

Marknadsföring och personifierin
Dina personuppgifter används för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska lämna bättre och mer personliga erbjudanden till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen. Däri ingår att Apollo bland annat använder personifiering för att

  • anpassa nyhetsbrev efter dina preferenser och behov utifrån ditt användarmönster av vår hemsida (inklusive resehistorik)

  • påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut just när du besöker oss

  • kommunicera via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än apollo.se.

Läs mer i vår cookiepolicy om hur Apollo använder personifiering.

Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss.

För affärsutveckling och utveckling av resetjänst och service
För att utveckla och förbättra våra tjänster och service använder vi i huvudsak anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för detta ändamål. Det kan dock förekomma att vi använder information som t.ex. användarbeteende, bokningsinformation som vi har samlat in om det är relevant för ändamålet, vilket baseras på våra berättigade intressen att förbättra vår resetjänst och service till dig i framtiden.

För att uppfylla författningsreglerade krav
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning, reklamation och immigration samt tullkontroll.

Laglig grund
Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att (i) kunna uppfylla vårt avtal med dig, d.v.s. administrera och leverera din resa, (ii) du har gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev m.m., (iii) för att följa lagkrav eller (iv) för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.

Hur länge bevarar vi din information?

Apollo bevarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Din resehistorik vilket inkluderar kontaktuppgifter, bokningsinformation och hälsoinformation sparas i två (2) år efter hemkomstdatumet. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från Apollo, sparar Apollo dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan sparas av oss för skilda ändamål, i olika system, därför kan tex. ditt namn finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera din resa trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis marknadsföringsändamål.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Apollo kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom DER Touristik-koncernen och till noggrant utvalda tredje parter. All överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan beskrivning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer av reserelaterade tjänster
Överföring sker till våra samarbetspartners inom resebranschen för att administrera och leverera den resetjänst du beställt av oss. Vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras:

Resebyråer och digitala partners,
När du bokar din resa via en resebyrå som vi samarbetar med, antingen i en butik eller online, är det troligt att du lämnar personuppgifter till resebyrån, exempelvis Ticket. När bokningen görs genom en resebyrå skickar vi vissa personuppgifter, till exempel bokningsnummer, till dem för att bekräfta bokningen.

Personuppgifterna är varje aktör enskilt ansvariga för när det kommer till hantering i enlighet med deras egen personuppgiftpolicy. Vi ansvarar inte för resebyråns egna behandling av de personuppgifter du har lämnat till dem.

Hotell,
När du bokar en resa med Apollo erbjuder vi flera olika destinationer och hotell. Hotellen behöver vissa personuppgifter för att genomföra och bekräfta din rumsbokning. Det rör sig om uppgifter som namn, födelsedatum, ålder och kön.

Flygbolag,
Flygresor genomförs både av vårt egna flygbolag Novair och andra flygbolag. Flygbolagen behöver vissa uppgifter för att kunna genomföra din resa, t. ex. namn, ålder och i vissa fall kön. Dessa personuppgifter överförs antingen via datasystemen Amadeus eller Paxport, eller direkt till flygbolaget med passagerarlistor.

I vissa fall anlitar flygbolagen handlingsagenter för att kunna utföra tjänster kopplade till flygplatsen, exempelvis bagagehantering och incheckning. När handlingsagenten utför tjänsten kan de få tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra tjänsten.

Destinationsagenter,
På resedestinationer finns destinationsagenter, externa och av DER Touristik koncernen anställda, som utför tjänster på plats. De agerar i vissa fall mellanhand mellan Apollo och hotellen, hjälper Apollo att boka utflykter på plats, transfer med mera. De får tillgång till personuppgifter de behöver för att kunna genomföra tjänsterna.

Taxfree,
När du reser med oss kan du beställa taxfree från våra samarbetspartners, som då får del av de personuppgifter som de behöver för att kunna hantera din beställning. Du kan läsa deras egna personuppgiftspolicys på deras hemsidor.

Övriga parter,
Vi har samarbetspartners som sköter dina bokningar av reserelaterade tjänster, exempelvis utflykter och andra aktiviteter. Dem får personuppgifter som de behöver för att leverera den beställda tjänsten. Det rör sig om uppgifter så som namn, e-post och adress för att bekräfta bokningar, men även exempelvis passuppgifter så som kön, ögonfärg och längd, för att kunna genomföra utlykter över landsgränser när passkontroller krävs.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av IT-tjänster och system, webbanalysföretag, kundundersökningar, betallösningar och presentkortshantering. Vi delar även din information med vissa utvalda samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig.

IT-tjänster och system,
Vi har ett antal interna och externa system i vilka vi hanterar dina personuppgifter, t. ex. kundtjänstsystem, bokningssystem och system för datahantering och dataförbättring. Uppgifterna behandlas i dessa system för att bland annat kunna leverera och administrera din resa, hantera kundvårdsärenden och leverera andra relaterade tjänster som utflykter eller transfer.

Webbanalysföretag,
För att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt på våra hemsidor använder vi oss av externa leverantörer för att hjälpa till med personifiering, analys av användarbeteenden och användarfeedback på våra hemsidor. Uppgifterna som hanteras är primärt uppgifter vi får genom cookies. Läs mer i vår cookiepolicy .

Kundundersökningar,
Vi har anlitat Reevo för att genomföra kundundersökningar i samband med hemkomst från din resa. De får därför tillgång till sådana kontaktuppgifter, så som e-post och namn, de behöver för att kontakta dig och fråga om du vill delta.

Betallösningar,
Apollo använder sig av en extern betalningsleverantör, DIBS, för att hantera betalningar och återbetalningar. De får tillgång till personuppgifter som behövs för att genomföra tjänsten, så som betalningsinformation och i vissa fall namn. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera din resa eller genomföra en reklamation.

Presentkortshantering,
Apollo använder sig av Retain 24, vilka får del av kontaktuppgifter som telefonnummer och e-post för att kunna skicka presentkort och bekräfta beställning.

Facebook,
Apollo använder sig av Facebooks företagsverktyg på våra hemsidor. Det innebär att Facebook kan använda cookies, ”web beacons”, eller andra tekniker för att samla in eller ta emot information som Facebook sedan kan återannonsera och analysera för att tillhandahålla för dig relevant reklam. Läs mer i vår cookiepolicy om hur du undviker Facebooks cookies och andra lagringstekniker.

Behandlar vi din information i tredje land?

Apollo arrangerar resor till hela världen varför vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners (t.ex. hotell, flygbolag och agenter) eller leverantörer utanför EU/EES. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES kommer Apollo att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Dina rättigheter

Apollo ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt stycket ”Vilka kan vi komma att dela din information till?” ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Apollo om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Om du inte vill att Apollo behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Apollo behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Hur skyddar vi din information?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Apollo har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår cookiepolicy .

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Från tid till annan kan vi göra ändringar till vår personuppgiftspolicy. Vi kommer att med rimligt varsel meddela dig vid ändringar av policyn i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi kommer också att lägga upp en uppdaterad policy på vår webbsida. Den uppdaterade policyn kommer att ha ett annat datum och versionsnummer. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.

Policy för Apollo Sveriges sida på Facebook och Apollos Twitterkonto

På Apollo älskar vi att prata om resor! Vi ser därför vår sida på Facebook och vårt Twitterkonto (@ApolloSverige) som en naturlig mötesplats för alla som vill diskutera resor - både med varandra och med våra kunniga medarbetare.

Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande eller stötande, marknadsför andras verksamheter, är brottsliga, inte håller sig till ämnet, bryter mot personuppgiftslagen eller liknande. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från Facebook-sidan samt få sina inlägg raderade. Se även Facebooks och Twitters generella användarvillkor.

Har du frågor eller vill du anmäla något? Kontakta oss på mejl flyg-hotell@apollo.se.

Säker betalning

Betalning samt vissa andra tjänster krypteras för att säkra överföringen av uppgifter. Till detta använder vi säkerhetsprotokollet SSL, som krypterar information mellan en internetbrowser (kortinnehavaren) och en internetserver (kortföretaget). Det betyder att de uppgifter du anger vid betalning med kreditkort skyddas under överföringen mellan din dator och kortföretaget. I de fall kryptering används visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din internetbrowser. Inom Apollo spar vi aldrig information om ditt kreditkortsnummer.

Som krypteringsform vid elektronisk handel är SSL allmänt utbrett och betraktas som en mycket säker lösning. Här kan du läsa mer om hur en SSL-betalning genomförs.